Fundacja Polska Bezgotówkowa uruchomiła i kontynuuje działania mające na celu realne wsparcie małych i mikro przedsiębiorców w Polsce. Inicjatywa kierowana jest do wszystkich detalistów. Utrzymane pozostaje bezpośrednie dofinansowanie, dzięki któremu przedsiębiorcy nieodpłatnie będą mogli korzystać z terminali płatniczych.
 

Fundacja Polska Bezgotówkowa będzie kontynuować Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego wśród mikro, małych i średnich firm. Utrzymane pozostaje bezpośrednie dofinansowanie, dzięki któremu przedsiębiorcy nieodpłatnie będą mogli korzystać z terminali płatniczych.
 

Od 1 marca 2022 r. dofinansowanie z Programu obejmie pięć miesięcy korzystania z terminala płatniczego i transakcje do wartości 42 tys. zł per terminal. Dofinansowanie będzie udzielane do jednego terminala. Dla przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie transportu osób, urządzeń samoobsługowych oraz dla sektora publicznego utrzymane zostają dotychczasowe warunki dotyczące liczby terminali oferowanych w Programie.
 

Dzięki wprowadzanym zmianom Fundacja zapewni wsparcie finansowe większej liczbie przedsiębiorców, którzy przy wykorzystaniu terminala płatniczego zdecydują się spełnić wymóg prawny dotyczący przyjmowania płatności bezgotówkowych. Nieodpłatne korzystanie z terminala pozwoli przedsiębiorcom lepiej poznać bezgotówkowe instrumenty płatnicze i przygotować się do obsługi konsumentów płacących bezgotówkowo. Wartym podkreślenia jest fakt, że przedsiębiorcy będą mieć możliwość skorzystania z dodatkowych, promocyjnych warunków oferty niektórych agentów rozliczeniowych.
 

Dotychczas finansowym wsparciem Fundacji zostało objętych blisko 350 tys. polskich małych i mikro przedsiębiorców, u których zainstalowano ponad 480 tys. terminali płatniczych. Kontynuacja Programu na nowych zasadach pozwoli na korzystanie z płatności bezgotówkowych przez kolejne setki tysięcy przedsiębiorców, co znacząco wpłynie na rozwój infrastruktury płatniczej.