Kar-Tel jest firmą działającą na rynku polskim, oferującą usługi i produkty sprzedawane i realizowane w POS przy użyciu terminali płatniczych, systemów kasowych i rozwiązań komputerowych. Z firmy handlowej, skupiającej swoją działalność na produktach fizycznych prepaid, profil działalności ewoluuje w kierunku firmy technologicznej oferującej rozwiązania systemowe i kasowe w sieciach handlowych według indywidualnego zamówienia, które są nieodłącznym elementem procesowania transakcji, przetwarzania danych osobowych lub realizacji innych funkcji biznesowych.


W naszym portfolio znajdują̨ się wszystkie kluczowe usługi i produkty, które mogą generować wartość dodaną dla punktu handlowo-usługowego.


Projektujemy, wdrażamy oraz dystrybuujemy zaawansowane i dedykowane rozwiązania teleinformatyczne. Możemy pochwalić się licznymi wdrożeniami realizowanymi dla największych Klientów sieciowych w Polsce.


Specjalizujemy się również w obsłudze Klientów detalicznych na poziomie lokalnym i ogólnopolskim. Efektywnie zarządzamy bazą 30 000 punktów sprzedaży naszych klientów w całej Polsce.